Hedeflerimiz - İlkelerimiz

Hedeflerimiz

 • Eğitim birimlerimiz ile günümüz gereksinimlerine yönelik evrensel düzeyde hizmet üretebilecek  ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitimli insanlar yetiştirmek,
 • Ülkemizin sağlık ve eğitim sorunları üzerine kapsamlı araştırma projeleri gerçekleştirecek, ülkesine katma değer oluşturabilecek  genç araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek
 • Olanakları sınırlı, yetenekli ve başarılı gençlerimize destek olmak,
 • Öğrencilerin %20'sinin burslu olarak öğrenim görmesini sağlamak,
 • Öğrencilere proje esaslı burs temin etmek
 • Şehit, yetim ve fakir aile çocukları için burs temin etmek,
 • Olanakları sınırlı gençlerimizin, yurt, yemek bedeli ve diğer sosyal hizmetlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlamak
 • Üniversitemizde tercih eden öğrencilerimize yönelik olarak, bir yıllık ? Yabancı  Dil Hazırlık Sınıfı? uygulaması gerçekleştirmek, daha sonraki yıllarda dersleri üçte bir oranında yabancı dilde yapmak,
 • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimini yüksek düzeyde temin etmek
 • Üniversitemizde ülkemiz sağlık ve eğitim sorunlarının önceliklerine göre bir eğitim ve öğretim programı yürütmek,
 • Eğitim, idare ve hizmet alanında toplam kalite yönetimine özel önem vermek    
 • İstanbul Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ile sürekli ve karşılıklı ilişki sağlanarak, sağlık eğitim ve öğretim alanında  interaktif ve uygulamalı bir eğitim ve öğretim programı yürütmek,
 • Özel sektörle birlikte yürütülen araştırma projelerini teşvik ederek, Sanayi-Üniversite işbirliği sağlamak
 • Tıp Fakültemiz bünyesinde ilk 2  yıl içerisinde İstanbul İlimizin en modern Acil, Yoğun bakım, Yanık ve Diyaliz merkezlerini faaliyete geçirmek
 • İlk 4 yılı içerisinde  Kemik iliği, Transplantasyon, Kanser  tanı ve tedavi  ve Moleküler Genetik merkezlerinin kurulmasını sağlamak


İlkelerimiz

 • Bilimsellik
 • Özgür düşünce
 • Araştırmacı ruh
 • Fırsat eşitliği
 • Etik değerlere bağlılık
 • Evrensel değerlerle donanım
 • İnsancıl yaklaşımları önceleyen sağlık ve eğitim anlayışı