Ana Sayfa

T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu dosya kabulüne başlamıştır.   

 Etik Kurulumuz  yoğun talep nedeni ile şimdilik kurum dışından yapılan başvuruları değerlendirme sırasına alamayacaktır.

Başvuruda bulunmak için: Bu sayfada bulunan Bezmiâlem Vakıf  Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na ait başvuru formlarını ve bu formların ekinde belirtilen belgeleri içeren bir başvuru dosyası ile bu dosyaların tüm içeriklerinin kaydedildiği bir CD  rektörlükteki etik kurul sekreteryaına sunulacaktır.

Uzmanlık/Doktora/Yüksek Lisans Tez Başvurularında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesine göre Tez Danışmanı (Uzm.Dr.) sorumlu araştırıcı, tez sahibi yardımcı araştırıcı olabilir gerekli imzalarda da bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri İle İlgili Detaylı Bilgiler : Formları doldurmadan önce lütfen bu yazıyı okuyun.