Duyurular

  •  BAP kurulu üyelerinin üniversitemiz araştırmacılarına uyarısıdır: 

   BAP kuruluna gelen başvurularda en sık tespit edilen sorunlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Araştırmacılarımızın bu konularda hassasiyet göstermesi   projelerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesinde yararlı olabilir; 

   1.      Denek sayılarının belirlenmesinde mutlaka bir biyoistatistik uzmanına başvurularak düşüncelerinin alınması ve power analiz yapılması,

   2.      Her başvuruda en az 3 proforma fatura yer alması,

   3.       Toplam bütçe hesaplanırken KDV bedelinin hesaplama içinde yer alması,

   4.       Proje metodunun ayrıntılı ve derinlikli bir şekilde ifade edilmesi, 

   5.       Ek bütçe başvurularında konunun bilimsel çerçevede gerekçelendirilerek sunulması.

  • Yüksek bütçeli ve bilimsel açıdan değerli projelere öncelikle dış kaynaklı destekler aranmasını ve aynı zamanda BAP bütçesinin dengelenmesini sağlamak amacıyla, Bezmialem Vakıf Üniversitesi BAP Birimine yapılacak başvurularda bütçe sınırının 20.000-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • Bilimsel dergilerin tam makale metinlerine (fulltext) ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Bu linkten ulaşacağınız ara yüzler sayesinde yaklaşık 3500 dergiye ve fulltexte ulaşabilirsiniz.
  http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/

 • Aşağıda üç dosya sunulmuştur. Bunlar, sırasıyla SCI Expanded dizininde, Pubmed dizininde ve Türk Tıp dizininde yer alan bilimsel dergilerin 2013 yılına ait son listeleridir. Bilimsel makalelerinizi göndermeden önce ilgilendiğiniz derginin hangi dizin/dizinlerde yer aldığını bilmeniz yararlı olacaktır.

 • Patent başvuruları hariç, tüm BAP başvuru dosyalarına Etik Kurul Onam Formlarının bir kopyasının eklenmesi zorunludur.

 • BAP Birimine proje başvuruları yılda dört kez olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bunlar; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleridir. Her döneme ait başvurular ilgili ayın birinci günü başlar 15.  günü sona erer. BAP Kurulu, bilimsel değerlendirmeleri en geç bir ay içinde tamamlar ve bilimsel değerlendirmeden onam alan projeleri rektörlüğe sunar. Araştırma bütçe destek oranı rektörlük tarafından belirlenir ve sorumlu araştırmacıya yazılı olarak iletilir.

 • BAP Birimine proje başvurularında bir yılda ikiden çok projede "yönetici" olunamaz. Bunun tek istisnası tez çalışmalarıdır.