AKTS

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

AKTS, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir. Ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için AKTS kredisi belirlenir, alınan notlar ise AKTS notlandırma sistemi yardımıyla harf notuna dönüştürülür.
AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) ifade eden bir birimdir. AKTS'de bir akademik yıllık eğitime 60 AKTS kredisi, bir dönemlik eğitime ise 30 AKTS kredisi verilir. AKTS notlandırma sisteminin ana amacı öğrencinin performansı hakkında yüksek öğretim kurumlarına ek bilgi verecek şeffaflığı sağlamaktır.


Üniversitemiz Fakültelerinin Ders İçerikleri ve AKTS Tablolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tıp Fakültesi Ders İçerikleri
AKTS Tablosu
Diş Hekimliği Fakültesi Ders İçerikleri
AKTS Tablosu
Eczacılık Fakültesi Ders İçerikleri
AKTS Tablosu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü AKTS Tablosu
Hemşirelik Bölümü Ders İçerikleri
Hemşirelik Bölümü AKTS Tablosu

AKTS hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki websitesinde yer alan rehberden yararlanabilirsiniz:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm