Diploma eki

Diploma Eki, Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yani sıra verilen tamamlayıcı bir belgedir. Diploma ekinde alınan derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ilave olarak, ulusal eğitim sistemi ve üniversitemizin eğitim ve değerlendirme sistemi ile ilgili bilgileri içermektedir. Diploma ekinin bilgi formatı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu format, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 11 Avrupa dilinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki, uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek, ücretsiz olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adi ve kimliği belirtilen kişinin eğitimi izlenerek başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, balgam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural dayatmayan bir belge niteliğinde düzenlenerek; zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki Ne değildir?
 • Özgeçmiş değildir,
 • Kurumsal not çizelgesi yerine geçer belge değildir,
 • Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.

Diploma Ekine (DE) ihtiyaç duyulmasının nedeni, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ülkelerin sürekli olarak eğitim yapılarını hızlı ekonomik, politik ve teknolojik değişimlerin etkileriyle değiştirmek zorunda olmalarıdır. Ülkelerarası işgücü dolaşımının artmasıyla bireylerin diplomalarının adil bir şekilde tanınması gereği doğmuştur. Bu nedenle, DE çalışmaları kapsamında standartlaştırılan diploma belgesi sayesinde, tanınma problemi doğal olarak ortadan kalkmaktadır. Ayni zamanda, bireylerin tamamladığı çalışmalarının düzeyi, bağlamı, içeriği ve statüsü hakkında uluslararası bir tanınma sağlanmaktadır.

Diploma Eki'nin Öğrencilere Katkısı;
 • Yurtdışında kolaylıkla karsılaştırılabilir bir diploma.
 • Akademik dersler ve çalışma süresi boyunca kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama.
 • Nesnellik, basarılar ve yeterlilikler hakkında adil bir yargı.
 • Yurtdışında is olanakları veya diğer çalışmalara daha kolay ulaşım.

Diploma Eki'nin Yükseköğretim Kurumlarına Katkısı;
 • Akademik ve profesyonel tanınmanın kolaylaştırılması.
 • Şeffaflığının artması.
 • Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve diploma verme sansına sahip olunması.
 • Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulma düzeylerinin artmasıdır.

Diploma Eki bütün mezunlarımıza ücretsiz, otomatik ve İngilizce olarak verilecektir.

Aşağıdaki linklerde, mezun olacak öğrencilerimiz için hazırlanan Diploma Eki örneklerini görebilirsiniz.

Eczacılık Fakültesi diploma eki örneği
Tıp Fakültesi diploma eki örneği
Diş Hekimliği Fakültesi diploma eki örneği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü diploma eki örneği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü diploma eki örneği