FARABİ

Farabi Kimdir?

Farabi (871-950)

Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
Farabi Değişim Programı iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı Protokolü ile gerçekleştirilir. İmzacı kurumlar, Farabi Değişim Programı Protokolü ile kendi aralarında Farabi Değişim Programı kapsamında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmayı taahhüt ederler. YÖK, Farabi Değişim Programı protokollerinin yükseköğretim kurumları arasında dengeli ve etkin dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Farabi Değişim Programı Şartları

Üniversitemiz gerek kendi öğrenci yoğunluğu gerek yoğun değişim talebinden dolayı; genel kontenjan belirleyerek Farabi değişimi gerçekleştirmektedir. Her akademik yıl için Farabi duyurular sayfasında (http://www.bezmialem.edu.tr/farabi/duyurular) açıklanan (kabul edebileceği) kontenjan dâhilinde, protokol imzalanmış üniversitelerden gelen başvuruların tümü değerlendirilerek, en yüksek not ortalamasına sahip öğrenciler seçilmektedir.

Üniversitemizin Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri eğitim dili %30 İngilizce olması sebebi ile Farabi Değişim Programı kapsamında belirtilen fakültelere başvuru yapan adaylardan aşağıdaki İngilizce Yeterlilik Belgelerinden biri talep edilmektedir.

TOEFL IBT

75

IELTS

6

YDS

62,5