Kurumsal İletişim Direktörlüğü

sehlem ertekin

Şehlem ERTEKİN
Kurumsal İletişim Direktörü 


Kurumsal İletişim Direktörlüğünün Görevleri :

  • Protokol,halkla ilişkiler,tanıtım,basın-yayın ilişkileri,organizasyon,seminer,kongre,tasarım ve web güncellemelerinin de bağlı olduğu koordinasyon birimlerinden oluşmaktadır.
  • Kurumsal İletişim hedeflerinin belirlenmesini sağlayarak,kurum içi ve kurum dışı imaj disiplini oluşturmak.
  • Üniversiteyi belirlenen hedefe taşıyacak stratejilerin formüle edilmesini sağlamak.
  • Bu stratejilere uygun, halkla ilişkiler ,özel ve resmi kurum ilişkileri etkinliklerini de içeren bütünleşik iletişim programlarının geliştirilip uygulanması sürecini yönetmek.
  • Üniversitenin tüm birimleri arasındaki bilgi akışı ile eşgüdümün sağlanması ve yönetilmesi.