Mütevelli Heyeti

 

Ahmet AKÇA - Başkan
Bekir Hulusi Cansu - Başkan Vekili
Ahmet Samet YAPAR - Başkan Vekili
Yunus NACAR - Başkan Vekili
Prof. Dr. Vedat AKGİRAY - Başkan Vekili
Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU - Rektör
Dr. Adnan ERTEM
Prof. Dr. Aydın GÜLAN
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Mikdat YETİM

 

Üniversitemizin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyeti, yükseköğretim kurumunun tüzel kişiliğini temsil etmektedir.


Mütevelli Heyet kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip, Vakıflar Meclisi tarafından 4 yıl süre ile seçilen en az 7 kişiden oluşur. Rektör Mütevelli Heyet'in tabii üyesidir. Rektör dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyet'te görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinde görev alabilirler.