Senato

Üniversite Senatosu, Rektör'ün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlar ve görüş bildirir. Senato, üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyet'çe intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları verir ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlar. Senato'nun raportörü üniversite genel sekreteridir.

Senato Üyeleri

Rektör - Başkan

Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU

Tıp Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Dilek Sema ARICI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet BELCE

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

 

Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU

Tıp Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Ömer GÖKTEKİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Hülya Nilgün GÜRSES

Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü

Doç. Dr. Şeyda HERGÜNER SİSO

Eczacılık Fakültesi Senatörü

Yrd. Doç. Dr. Şerife Evrim TEKKELİ

Sağ.Hiz.Meslek Yük.Okulu Müdürü

Doç. Dr. Gökçen BAŞARANOĞLU

Genel Sekreter 

Zeynep GÖKÇEN